ISLÆNDERKLUBBEN GANDUR

VELKOMMEN TIL GANDUR - KIG DIG OMKRING

VI SES PÅ VORES FÆLLES OVALBANEANLÆG - ALLE MEDLEMMER ER VELKOMNE!​

Banen må frit benyttes hver mandag, onsdag, fredag, lørdag og søndag - delvist tirsdag og torsdag 

ovalbane

Bemærk at der er klubaften hver onsdag kl. 19.00 fra påske til efterårsferie ved banen og klubhuset. Specielle arrangementer på klubaftnerne annonceres i kalenderen her på hjemmesiden og på Facebook. Gode ideer til aktiviterer på klubaftner modtages gerne!

Konstituering

På bestyrelsesmøde den 6. december 2017 har bestyrelsen konstitueret sig som følger:

Formand Rikke Sylvestersen

Næstmand Lars Dall

Kasserer Christopher Kjær

Sekretær Ane Nim Bruhn

Bestyrelsesmedlem Betina Høghdal Rasmussen

 

Kort notat fra Generalforsamling i Gandur 9. november 2017

Dirigent Nis Hjort, Referent Helene Pedersen.

Formandens beretning blev godkendt. (kan ses herunder).

Kassererens beretning og regnskab blev godkendt.

Budget til næste år blev godkendt, med tilføjelse af flere midler til både kurser, juniorer og fritidsudvalg. Der er også som noget nyt afsat en sum penge til klubaftner.

Det indkomne forslag
”ændring af vedtægternes § 2, med tilføjelse af et stk. 2: Deltagelse i Gandurs arrangementer sker på renracede islandske heste, på nær de arrangementer hvor vi er forpligtet af andre regler via vores medlemskab af Dansk
Islandshesteforening.”

Blev ikke vedtaget, idet 19 stemte for forslaget, mens 27 stemte imod.

Valg til bestyrelsen. Morten Bagger Larsen og Helene Pedersen trådte ud af bestyrelsen. Ind blev valgt Lars Dall og Ane Nim Bruhn.
Som suppleant blev valgt Kristina Buhl Jensen.

Der var genvalg til revisor Johannes Erichsen.

Der blev desværre ikke valgt noget nyt stævneudvalg. En gruppe af medlemmer har dog tilbudt at gennemføre et enkelt hyggestævne i 2018, ligesom der er enkelte tilkendegivelser om at hjælpe med evt. et D-stævne. Så skulle der sidde nogen medlemmer der kunne tænke sig at være med, er I meget velkomne til at henvende sig til bestyrelsen. Vi håber alligevel at få gang i stævneaktiviteten i 2018!

De øvrige udvalg fortsætter, med de medlemmer der er beskrevet under hvert udvalg på hjemmesiden. Fælles for alle på nær kursus udvalget er dog, at de gerne vil have et par hænder ekstra… opfordringen er hermed givet videre!

Umiddelbart inden generalforsamlingen valgte bestyrelsen at slette det skriv på hjemmesiden, som omhandler deltagelse af andre racer, grønpas heste, og hingste. Beslutningerne deri er hermed annulleret, og arrangørerne af Gandurs aktiviteter har fremover kompetence til selv at vurdere fra arrangement til arrangement, hvad vil være gældende, præcis som før. Dog gælder det stadig, at når der afvikles stævner efter FEIF reglerne, er disse stævner naturligvis stadig kun for Islandske heste med de rigtige pas.

Det endelige referat fra generalforsamlingen offentliggøres på hjemmesiden hurtigst muligt.

Venlig hilsen

Rikke Sylvestersen

formand

Formandens beretning

2017 har været endnu et godt år for klubben Gandur.

Efter en lidt spændende start, med ekstraordinær generalforsamling, fik vi løst opgaven med at få samlet en bestyrelse. Oven i købet med kampvalg!

Kurser:

Sæsonen har budt på rigtig mange gode undervisningsdag og kursusarrangementer spredt over hele året, og i mange udgaver – fra de lidt eksklusive weekendkurser, til drive-in undervisningsdage og aftner, bl.a med Veronica Rauch, Sölvi og Stine Madsen. Det er dejligt at se at vi kan sprede vores tilbud, så flest mulige medlemmer får chancen for god uddannelse, sammen med deres hest.

Ture:

Fritidsudvalget har afviklet nogle rigtig gode ture, toppet af årets Tour de Tølt. Til trods for stor konkurrence fra vores naboklubber må vi konstatere, at der også i Gandur er interesse for ridning og oplevelser i naturen med vores heste. Vi håber at vi også næste år kan tilbyde nogle rigtig gode fælles ture rundt i den danske natur! Det er i høj grad også her vi kan være sociale, møde hinanden og få en god snak – meget gerne afrundet med en kop kaffe og lidt hjemmebag!

Juniorerne:

Juniorudvalget har både i foråret og her i efteråret haft kæmpe succes med Mette Eriksen undervisning. Et par af gangene blev udvidet med overnatning og med deltagelse af dommer Anette Kaas. Der blev kigget videooptagelse og hygget. Rammerne har været banerne hos Lisbeth og Christopher og ridehallen hos Eva. I stedet for den årlige klub ridelejr besluttede udvalget i samråd med bestyrelsen at bakke op om DI’s Junior Cup på Vilhelmsborg ved at give et tilskud til Gandur-juniorer. Gandur var repræsenteret med 9 medlemmer.

Junior-Tour-de-Tølt, fandt sted sidste weekend inden skolestart på Randbøl Hede, i Frederikshåb Plantage og i Bindeballe området.

Indsatsen på det her område er ekstra vigtig, for at fastholde de unges interesse og få dem til at fortsætte i foreningen når de bliver ældre, også som frivillige.

Kvadrillen:

Kvadrille holdet klør på, og forsøger at samle flest muligt til opvisninger – bl.a. ved Dyrskuet i Horsens. Det gjorde de rigtig godt!! Vi kan være stolte af holdet, som viser for omverdenen hvad den islandske hest – og Gandur – også kan! Lidt flere på holdet ville dog ikke gøre skade, så spring endelig på, hvis der er nogen der har lyst til at prøve noget nyt!

Stævner:

Stævnerne er som sædvanlig afviklet til UG! Vi har været privilegeret i Gandur, med et rutineret og stærkt stævneudvalg, der har været tovholder, når stævnerne skulle afvikles, og det er sket med stor bevågenhed, også fra klubberne omkring os. Gandurs stævneudvalg stod også for afviklingen af det afsluttende stævne ved årets juniorcup på Vilhelmsborg. I har slået fast, at Gandur indtil nu har været en af de tunge stævneklubber under DI!

Hyggestævnet blev i år afviklet med bestyrelsen som ansvarlig. Det har været en stor opgave at løfte. Heldigvis har vi haft Helene, der som bestyrelsesrepræsentant også er den del af det gamle stævneudvalg, der har kørt stærkt makkerpar sammen med Mie, som også har stor erfaring fra stævneudvalget. Og så har Betina med al sin
energi og sine gode idéer trådt til. I 3 har sammen trukket det helt store læs. Det skal I kæmpe stor tak for! I har vist, at ved at stå sammen, holde hovederne kolde og humøret højt, så er intet umuligt!

Fælles for stævnerne i Gandur gælder dog, at ingen af dem ville kunne gennemføres, uden det store korps af frivillige hænder, der er både i Cafeteria udvalget og Baneudvalget, men også alle jer, der træder til og giver en hånd når stævnerne afvikles. Stor, stor tak for det! Det er de hænder, der i fællesskab gør tingene mulige og fællesskabet til noget større.

Klubaftner

I år har bestyrelsen valgt at satse endnu mere på klublivet, blandt andet ved at afholde klubaftner hver onsdag ved klubhuset og banen. Det har trods svingende deltagelse været en ubetinget succes! Klubaftenerne skal give os et sted og nogle rammer at mødes under, som er uforpligtende, og har fokus på det sociale liv i klubben. Med eller uden hest. Fra påske til efterårsferie har det været muligt at afvikle dem hver onsdag. Med forskelligt indhold. I vinterhalvåret
drosler vi ned, og afvikler et månedligt arrangement på en udvalgt onsdag. Der er allerede flere aftner i støbeskeen, men gode ideer modtages meget gerne!

I juli afviklede vi aftnerne som rideture. Det skete impulsivt, og uden tilmelding – vi ville fastholde det uforpligtende og sociale i klubaftnerne, selv om vi var på udebane. Og det var med stor succes! Det vil vi helt sikkert prøve igen!

Både før og efter sommerferien havde vi bytte-brugt-marked på en klubaften. Den ene gang i klubhuset, med fuldt hus, den anden aften i læ for vejret i stalden hos Siri – tak for husly! Disse aftner giver anledning til at få ryddet op i gemmerne, og forny udstyret. Det kan vi da vist alle forholde os til… 😊

I august havde vi en foderaften med HH Care, og i september havde vi en aften om hoven sammen med Beslagsmed Kasper Brøndel. Det var med så stor succes, at vi måtte lave en version 2, som blev afviklet hos Lisbeth og Christopher i Egtved 1. november, som både lagde hus til og sørgede for forplejning til 40 mennesker. Stor tak til jer! Vi havde en forrygende aften, og er blevet meget klogere på hoven og hesten.

Bestyrelsen vil gerne afvikle klubaftnerne om onsdagen, og arrangementerne vil som udgangspunkt være gratis for medlemmerne at deltage i. Ligesom vi med arrangementerne vil forsøge at ramme klubbens medlemmer så bredt som muligt.

Klubbens fysiske rammer

Med den øgede aktivitet omkring banen og klubhuset, og hvis vi ønsker at afvikle flere arrangementer på hjemmebane, så har bestyrelsen et ønske om at få opdateret de fysiske rammer. Klubhuset har set bedre dage, så på trods af tiltrængt makeover har det en kort levetid tilbage… Vand og toiletforhold står også højt på vores ønskeliste. Det bliver der forhåbentlig tid til at se på i det kommende år.

Foreningsudvikling:

I juli måned tog vi i Gandur hul på et forløb om foreningsudvikling i samarbejde med Vejle Kommune og DGI. Projektet er landsdækkende, tilbuddet er gratis for os som forening under Vejle Kommune, men har en værdi af ca. 10.000 kr., og er dermed en stor satsning fra kommunernes side. Til første møde deltog bestyrelse og udvalgsformænd. Herefter blev der nedsat en arbejdsgruppe, som skal arbejde videre med blandt andet frivilligheds strategier og indsatsområder.

Arbejdet er stort og komplekst, og har ført mange andre overvejelser med sig om, hvor vi er på vej hen som klub. Vores sidste møde blev aflyst pga flere afbud, men efter aftale med proceskonsulenterne samler vi ​tråden op igen på den anden side af generalforsamlingen.

Sideløbende deltager jeg i et foreningsleder akademi – også udbudt af Vejle Kommune – som parallelt arbejder med mange af de samme emner. Det forløb spænder over en periode fra august til december 2017.

Foreningsliv skal være spændende, sjovt, interessant og givende for den enkelte – det skal være tiden værd at være med. Men ingen forening overlever uden frivillig indsats. Dermed går tingene i ring….

Mangel på udvalg og medlemmer:

Det fører mig over i næste emne, som er en erkendelse af, at der i vores udvalg er brug for nye/flere frivillige hænder. I 2017 har vores Stævne udvalg valgt at stoppe på toppen. Det har bestyrelsen stor respekt for. Vi er selvfølgelig ærgerlige over, at alle medlemmerne har valgt at stoppe på én gang…

En forudsætning for at Gandur stadig kan tegne sig for de gode stævner er, at der er et stævneudvalg til at styre slagets gang. Derfor håber vi selvfølgelig, at der er nye kræfter på vej!

Også fritidsudvalget og cafeteriaudvalget kan bruge ekstra hænder til arbejdet. Lige som Juniorudvalget håber på, at der er unge, eller forældre, der har lyst til at være med til at tage del i det spændende arbejde med at udvikle og arrangere.

Bestyrelsen skal også have tilført nye ressourcer, idet 2 af de gode kræfter efter en kæmpe indsats har valgt at trække sig. Helene er i gang med uddannelse og et travlt liv omkring sig, og har valgt at trække stikket for en stund. ​– 1000 tak for din indsats i bestyrelsen, Helene! Du har været en god støtte og gjort en stor indsats for Gandur, vi kunne ikke have klaret den uden dig! Kæmpe tak for det!!! Vi håber at se dig meget mere som rytter og menigt medlem! Og hvem ved? Måske har du lyst til at tage bestyrelsesarbejdet op igen på et tidspunkt???

Morten har efter en årrække i bestyrelsen valgt ikke at genopstille. Det har jeg stor respekt for! Du har lovet ikke at slippe tøjlerne helt hvad angår kassererjobbet, før opgaven er ordentlig afleveret til din afløser. Det skal du have stor tak for! Du har været en uvurderlig støtte og klippe for os nye i bestyrelsen, og du vil blive savnet!!! Heldigvis bliver vi ved med at se dig i klubben som medlem og som en del af baneudvalget…

Bestyrelsens arbejde:

Bestyrelsen er for størstedelen ny i arbejdet med Gandur. Og vi har skullet lære rigtig meget! Der har nok været mere arbejde, end flere af os havde regnet med… samtidig har vi haft mange ideer og visioner, vi gerne vil have sat i søen, så
der har været nok at se til for os i 2017!

Af praktiske ting har vi lavet en ny klubtøjs kollektion i samarbejde med Kolding Profiltøj, vi har forsøgt at revidere og opdatere hjemmesiden for at få plads til alle de oplysninger vi gerne vil have, man skal kunne finde om klubben. Samtidig har vi forsøgt at gøre facebook gruppen mere aktiv i forhold til at annoncere begivenheder m.m.

En af de tunge ting vi har måttet forholde os til i sommer har været et forsøg på at få formuleret klubbens holdning til andre racer, pas/medlemskab og deltagelse med hingst. Behovet blev gjort tydeligt for os af en række medlemmer, efter en klubaftens ridetur i juli, hvor vi både havde en hest med af anden race, samt en islandsk hingst. Begge ryttere er medlem af Gandur. I samme periode opstod der en debat på Facebook, om en islandsk hest på grønt pas i vores kvadrille – ejeren (som også er medlem) ville gerne melde sig til vores hyggestævne, men kunne ikke registrere sig, da det viser sig at hesten ikke havde et godkendt rødt pas, og stævnet afvikles efter FEIF’s regelsæt, som betinger netop dette.

På gentagne opfordringer tog bestyrelsen så emnerne op på møde den 21. august. Vi havde en rigtig god og åben debat, fik vendt mange sten, og fik til sidst i fuld enighed formuleret et skriv, som siden er lagt på hjemmesiden og henvist til i Facebook gruppen. Det her skriv har bl.a. medført, at vi har udelukket et værdsat medlem fra kvadrillen
og samtidig sat cheftrænerposten i spil, ved at udelukke islandske heste med grønt pas.

… der har siden udspundet sig en heftig debat rundt mellem nogle af klubbens medlemmer om bestyrelsens tiltag.

Debatten om pas og andre racer har nu udmyntet sig i et forslag til vedtægtsændringer, som vi skal behandle senere i aften.

At debatten om deltagelse af andre racer også er taget op på landsplan er også vældig interessant. Jeg deltog i DI’s møde med Klubkomiteen den 22. oktober i Vissenbjerg, som havde emnet på dagsordenen. 12 klubber deltog. Af de 12
deltagende klubber har 1 klub udelukket alle andre racer i deres vedtægter og 1 klub overvejer. Resten er ikke p.t. interesseret i at stramme op. Det ser ikke umiddelbart ud til at der udarbejdes retningslinjer på området fra DI’s side
lige nu. Hvad der sker på deres generalforsamling den 26. november må tiden vise.

Den gode tone

Frivilligt arbejde i Gandur skal være tiden værd… Indsatsen som frivillig er helt op til den enkelte. Der er brug for både den der har lyst til at trække et stort læs, men bestemt også rigtig meget for den der har lyst til at løse enkelte nærmere
beskrevne opgaver! Alle hænder er vigtige, og bedst af det hele – vi får et stærkt fællesskab, møder en masse gode mennesker, og har alle samme udgangspunkt, nemlig interessen for den islandske hest.

Men vi skalogså alle huske den gode tone. INGEN i Gandur er her af pligt. Alle bidrager frivilligt med hver sit, og efter bedste evne. Derfor er det vigtigt at vi respekterer hinanden. Og når nogen laver en fodfejl, så støtter vi hinanden og
hjælper hinanden videre. Kun på den måde kan alle blive ved med at holde gejsten og motivationen i det frivillige arbejde.

Og så skal vi huske én vigtig ting… En bestyrelse valgt på en generalforsamling har mandat til at træffe beslutninger på foreningens vegne til foreningens bedste. Og sådan skal det være. For at det skal være tiden værd. Vi skal have tillid til,
at de valgte har de bedste intentioner for klubben. Er man imod bestyrelsens beslutninger, er man MEGET velkommen til at kontakte bestyrelsen og tage en debat. Der kan være flere sider af, og meninger om samme sag! Og så har vi jo
generalforsamlingen, som er stedet hvor alle medlemmer har mulighed for at ytre sig, stille forslag til behandling, og stille op til bestyrelsen, så man kan være med til at præge klubben i den retning man finder er bedst. Det er det fantastiske ved et demokrati… især når debatten bliver holdt på en saglig måde og i god tone.

Afslutning

Jeg vil gerne til slut takke bestyrelsen for et fantastisk godt samarbejde! I er inspirerende mennesker, vi har mange holdninger, det giver nogle gode debatter. Det bliver til nogle saglige og produktive møder, som virkelig er tiden værd.

Jeg er spændt på at se hvad fremtiden kan bringe for Gandur…

Rikke Sylvestersen

formand

 

HVEM ER VI?

​Gandur

CVR: 30757394

Konto nr.: 6855 0001003707

KONTAKT FORMANDEN

ADRESSE

Damkærvej 4,

7080 Børkop